60Kg Flouro Yellow 1.17mm - 1000 metres

37Kg Flouro Yellow 0.91mm - 1000 metres

24Kg Flouro Yellow 0.74mm - 4950 yards

$299

$160

$410

24Kg Flouro Yellow 0.74mm - 1000 metres

37Kg Flouro Yellow 0.91mm - 4950 yards

60Kg Flouro Yellow 1.17mm - 1000 metres